1946

Ačkoliv se o sjednocení tělesné výchovy mnoho mluvilo, ke skutkům nedošlo. A proto výbor ČOS rozhodl v prosinci 1945, aby Sokolstvo rozvinulo dnem 1. ledna 1946 samostatnou činnost v plné šíři a hloubce.Toto rozhodnutí odůvodnil projevem, ve kterém zdůraznil, že Sokolstvo neopouští myšlenku sjednocení, ale že musí býti ukončen stav, který škodí nejen jemu, ale celé čsl. tělesné výchově.

Pro rok 1946 zvoleni tito činovníci: starostou br. A. Koukal, místostarostou br. A. Sláma, náčelníkem L.ad. Boudný (zástupci  Josef Simandl a Ferd. Leinberger), náčelnicí s. Marie Chalupová (místonáčelnicemi s. Jiř. Stehlíková, Dr. Honsová), jednatelem Fr. Konvalina, zástupcem Sláva Pukl, vzdělavatelem Frant. Ležák, zástupcem Jan Špalek, pokladníkem Luboš Ležák a hospodářem Leopold Šula. Do výboru: Václav Růžička, Josef Kruba, Václav Bloudíček, František Zuska, Karel Coufal, Jan Gestinger a Amálie Vaňková.

Ležák Luboš 1,10, narukoval a pokladnictví převzal jeho otec Frant. Ležák. Ostatní činovníci podle svých sil a možností zdolávali přiřčené úkoly. Schůzí výborových bylo 12, členské 3. Členů jest 44, dorostenců 14, dorostenek 15, žáků 22 a žákyň 35.

Činnost tělocvičná:

Každý příslušník Sokola má si býti vědom, proč cvičí a proč je Sokolem, praví náčelník br. Boudný. Žactvo cvičili bratři Fr. Ležák, Josef Pivný a Fr. Konvalina. Průměr v hodině 26 žáků. Dorost vedli br. Josef Simandl, Luboš Ležák a Ferd. leinberger. 11 dorostenců bylo přítomno průměrem v jedné hodině. Leinberger s dorostem tábořil ve Chvalaticích u Dyje. Vedoucím u bratří byl Ladislav Boudný, Ferd. leinberger a Boža Coufal. Průměrná návštěva 12. Ve škole ČOS pro malé jednotky byli bratři Bohumil Coufal (10-16,2,), Jaromír Kuchtík (17.-23.2.) a ve 14ti denní škole Ferdinand Leinberger (10.-23.3.).

Ukázku cvičební hodiny předvedli jsme 27.6.1946. Cvičilo14 mužů, 11 dorostenců a 27 žáků. Průvod byl pěkný – asi 200 duší. Na okrskovém cvičení v M. Budějovicích cvičilo 5 dorostenců na 9 žáků. Založení nové pobočky ve Chvalaticích zůčastnil se br. Frant. Ležák, který zde řečnil a br. L. Ležák.

Odhalení pamětní desky bratřím Novákovým a br. Krpounovi na stanici v Grešlově Mýtě dne 27.10. bylo přítomno 20 mužů, 10 dorostenců a 10 žáků. Bratr Ležák promluvil o jejich životě a zásluhách.