TJ Sokol Pohořelice

Město Pohořelice: počet obyvatel – 4711 (1.1.2014), katastrální výměra – 43,02 km²

Založení klubu: 1926

Jména klubu: 1926-35 Rudá hvězda Pohořelice, 1936-38 Amatérský fotbalový klub (AFK) Pohořelice, 1945-? AFK Pohořelice, ?-současnost TJ Sokol Pohořelice

Největší úspěch:


Historie:

První skutečně organizovaný oddíl kopané vznikl v Pohořelicích v roce 1922. Založila jej židovská tělovýchovná jednota a dala mu název „Makabes“. První pokus českého obyvatelstva založit vlastní oddíl vznikl v Sokole. Mladí sportovci se však ze své činnosti dlouho netěšili. Po necelém půldruhém roce oddíl zanikl především pro nepochopení nového majitele pozemku, který sportovní činnost zakázal. Proto obecní rada vyhradila pozemek pro hřiště pod tzv. „Selskými vrbami“ mezi Jihlavkou a Starou řekou. Na vybudování hřiště se podílely všechny vrstvy občanů města.

V roce 1926 byla založena Rudá hvězda (RH) oddíl kopané. Tento oddíl vyvíjel činnost do roku 1935. Pod vlivem narůstajícího fašismu nebylo Rudé hvězdě v ČSR dovoleno hrát vyšší soutěže. Došlo k přejmenování na Amatérský fotbalový klub (AFK), který byl členem Bradovy západomoravské fotbalové župy v Brně až do r.1938. Činnost RH byla velmi úspěšná a na hřišti v Pohořelicích hrály přední ligové oddíly i kluby z Rakouska. Vzhledem k tomu, že kopaná byla v Pohořelicích tak populární a rozšířená, byl ustanoven ještě jeden oddíl a nesl název Dělnický sportovní klub (DSK) Pohořelice, který byl později přejmenován na sportovní klub (SK).

Oddíl kopané AFK, který navázal v roce 1945 na slavné předválečné tradice RH a AFK, získal čestná umístění v soutěžích i utkáních s předními kluby kraje i ligy. Po provedení regulace řeky Jihlavky v letech 1958-1959 se ocitlo hřiště v bezprostřední blízkosti řečiště. Bylo nutno uvažovat o vhodnějším místě. Měst NV vyšel sportovcům vstříc a dal jim k dispozici vhodné místo v prostorách zvaných „Štyngary“.

Starost o povrchové úpravy převzal TJ Sokol. V období let 1954-1958 byl níže položený a mokrý prostor navážen a upravován buldozery. Finanční potíže v jednotě nedovolovaly rozvinout další přípravné práce, a tak teprve až v roce 1959 pokračuje v těchto pracích nově ustavená komise pro výstavbu stadiónu. Komise organizovala každou sobotu a neděli dobrovolné brigády, ve kterých občané odpracovali 12 200 hodin a příslušníci armády 9 300 hodin. Za krátkou dobu byla vyčištěna a upravena hrací plocha, postavena umývárna a sociální zařízení, šatny pro hráče i krytá tribuna s ochozy pro diváky. (převzato z fotbalpoho.cz)


Stadion:


Výsledky v posledních letech:

2016/17 – 1.B třída Jmk, skupina B – 11. místo

2015/16 – 1.B třída Jmk, skupina B – 2. místo

2014/15 – 1.B třída Jmk, skupina B – 6. místo

2013/14 – 1.B třída Jmk, skupina B – 5. místo

2012/13 – 1.B třída Jmk, skupina B – 8. místo

Odehrané zápasy

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B

1.B třída JmkFS, sk. B