V pátek, 9.6.2017, od 19.30 hodin se ve fotbalových kabinách koná schůze fotbalového oddílu TJ Sokol Blížkovice.

Proběhne volba nového výboru fotbalového oddílu a dojde k návrhům na přihlášení  do soutěží pro sezonu 2017/18 (schválení náleží výboru tělocvičné jednoty).

Žádám vás, aby jste se všichni důkladně na tuto schůzi připravili a měli návrhy na členy nového výboru (navrhovaný s tímto musí být seznámen a se svojí kandidaturou souhlasit) a měli jasnou představu  o dalším směřování našeho oddílu v budoucnosti.

Účast všech hráčů i funkcionářů nutná.

Mgr. Martin Pikolon, předseda fotbalového oddílu

 

Leave A Reply