Dne 20.7.2019 oslavila naše tělovýchovná jednota TJ Sokol Blížkovice výročí 100 let od svého založení (19.7.1919). Při této příležitosti jsme uspořádali na fotbalovém hřišti Turnaj v chodícím fotbale a v prostorách ZŠ Blížkovice výstavu mapující uplynulých 100 let naší bohaté historie.

Prvního ročníku turnaje v chodícím fotbale, na jehož tradici bychom rádi navázali i v letech následujících, se zúčastnilo celkově 5 mužstev – Bílí chodci, 12° hráč, Poslední dech, Pajdáci a Santos Litohoř. Mužstva byla složena z hráčů a hráček všech věkových kategorií.

Turnaj se hrál modelem každý s každým. Všichni účastníci na závěr turnaje obdrželi pamětní medaile a tři nejlepší mužstva poháry. Základní myšlenkou turnaje bylo projít se po hřišti, strávit příjemný den a zažít radost ze hry, která byla pro všechny zúčastné něčím zcela novým. O výsledek šlo v tomto turnaji až na posledním místě.

Přesto měly všechny zápasy vysokou úroveň herního projevu a byly odehrány v duchu fair play. Bohužel jsme se však neobešli bez jednoho vážnějšího zranění. Doufám, že je již dnes vše zase v pořádku, případně věřím, že velmi rychle bude.

K vidění bylo spousta krásných gólů, kombinačních akcí, úsměvných situací a „sprintů“ v chůzi v rámci pravidel. Přestože vítězem turnaje mohlo být jen jedno mužstvo, nakonec vyhráli všichni, kdo nelenili a akce se zúčastnili, za což jim patří ještě jednou velké díky a věřím, že se příští rok setkáme znovu a ve větším počtu.

Konečné pořadí turnaje:

1. Santos Litohoř
2. Bílí chodci
3. 12° hráč
4. Pajdáci
5. Poslední dech

Bohumil Jenerál – kapitán a duchovní otec týmu Poslední dech, přijímá gratulace k výkonu.

V rámci výstavy, která se uskutečnila v prostorách ZŠ Blížkovice, si mohli návštěvníci prohlédnout úryvky ze zakládající knihy naší jednoty a kroniku. Mohli tak například zjistit, kolik ve dvacátých letech 20. století stály bradla nebo kruhy, jež naši členové pořizovali, aby mohli začít pravidelně cvičit „tělo a ducha“. Stejně tak se mohli dočíst, jaké těžkosti naše jednota zažívala s příchodem okupačních německých vojsk během druhé světové války. Popřípadě kteří členové naší jednoty byli popraveni a odsunuti do koncentračních táborů.
Ostatně tomuto tématu bychom se rádi obšírněji věnovali na další výstavě, kterou uspořádáme k výročí 75 let od konce II. světové války. Výstava bude součásti velké, závěrečné akce, kterou ukončíme rok oslav našeho kulatého výročí a jež se uskuteční v sobotu 9.5.2020.

Mimo zakládající knihy a kroniku bylo možné na výstavě zhlédnout množství dobových fotografií mapujících činnost fotbalového a hokejové oddílu, fotografie z cvičení mužů, žen a dorostenců a fotografie z masopustních průvodů. K vidění byly i historické fotbalové dresy nebo vzácné poháry, jež se nám v minulosti podařilo získat.

Celý den pomyslně uzavřela skupina Švábi, která v prostorách před fotbalovými kabinami zahrála všem přítomným k tanci a poslechu.

Na závěr bych rád nejen mým jménem ale i jménem ostatních členů výboru TJ Sokol Blížkovice poděkoval všem, co nám pomohli s přípravou a hladkým průběhem této akce, za jejich ochotu, vynaloženou námahu a obětavost.

Rád bych také poděkoval těm, kteří nám poskytli dobové fotografie, které jsme rádi zveřejnili. Velké díky patří také pracovníkům obecního úřadu Blížkovice a ZŠ Blížkovice za zpřístupnění prostor školy a vybavení a za pomoc při přípravě výstavy.

A v neposlední řadě bych také rád poděkoval všem návštěvníkům a divákům, kteří nás svojí účastí podpořili finančně, ať zaplacením dobrovolného vstupného na výstavě nebo zakoupením občerstvení. Vybrané finanční prostředky využijeme na provoz naší jednoty, tak i na údržbu našeho majetku.

A na co se můžete těšit do konce roku 2019?

Již v září chystáme volejbalový turnaj, který se uskuteční na hřišti na Budíně. V listopadu pak chystáme další ročník tradičního turnaje v sálové kopané pro děti v hale v Hostimi. Rok 2019 bychom rádi uzavřeli Mikulášským ping-pongovým turnajem pro malé i velké v prostorách tělocvičny ZŠ Blížkovice.

Na všechny nadcházející akce Vás všechny co nejsrdečněji zveme.

 

Leave A Reply