V rámci snahy o zkvalitnění výchovy mládeže v našem klubu se v pondělí, 25. dubna 2016 od 17.00, uskuteční pravidelný trénink přípravek za účasti „Létajících trenérů“.

Jedná se o program pod záštitou FAČR, odstartovaný v roce 2014 za účelem podpory práce s mládeží. O co přesně se jedná nám napoví pohled na oficiální stránky asociace FOTBAL.CZ :

Tato akce se týká zejména malých klubů a jejich trenérů, kteří v nich působí a mají buď základní trenérskou licenci C, nebo dokonce nemají žádnou. Přesto se starají o jednu z nejsvízelnějších a nejdůležitějších částí fotbalu. Starají se totiž o naše děti, talenty, které nás za 12-15 let mohou reprezentovat na vrcholné úrovni jako současní reprezentanti.

Na začátku června 2014 proběhl úvodní seminář trenérů ze všech částí republiky. Z každého kraje se zúčastnilo 4-6 vybraných trenérů, kteří se starají o děti ve velkých či menších klubech a dělají to tak dobře, že byli osloveni ke spolupráci. Na semináři byl diskutován a nastaven směr, kterým by se měl ubírat trénink a výchova malých fotbalistů. Jde především o zaměření na přípravkové kategorie a pomoc je tedy nabízena primárně trenérům přípravek.

Trenéři létajících týmů budou s dětmi na hřištích malých klubů ukazovat zásadní směry, kterým by se měly děti a trenéři ve fotbalu ubírat. Budou diskutovat s trenéry a přinášet přímo k nim informace, které získali na seminářích, vyšších trenérských licencích, ale i zahraničních stážích. Takové ukázkové tréninky budou otevřené i pro trenéry ostatních klubů a vlastně i ostatních věkových kategorií, protože většinou to, co je náplní tréninku v přípravkách, má své podstatné uplatnění i ve starších kategoriích, i když s určitými úpravami.

A jaké jsou tedy hlavní činnosti, které by měly být na ukázkových trénincích předvedeny a jejich detaily diskutovány? Shrňme však zjednodušeně, že trénink přípravek a mladších žáků by měl obsahovat především tyto činnosti:

• cvičení na individuální činnost s míčem – každý má míč
• zábavná silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry (stimulují všeobecný i fotbalový rozvoj zábavnou formou)
• fotbalové hry a cvičení jeden proti jednomu
• fotbal dvojic až pětic, poziční hry

Těšíme se na velkou účast dětí, stejně jak rodičů a samozřejmě i případnou účast trenérů mládeže z okolí.

Leave A Reply